Bodemvocht

languages: ennl

Vanuit MeetJeStad willen we ook bodemvocht gaan meten om in kaart te brengen wat lange perioden van droogten of juist hevige regenbuien doen met de vochthuishouding in de bodem. Zowel langere periode van droogte en hevigere regenbuien zullen door klimaatverandering in de toekomst vaker voorkomen. Hoe beter de bodem in staat is deze extremen op te vangen des te kleiner de negatieve effecten voor bijvoorbeeld het groen in de stad of schade aan gebouwen en infrastructuur. Door in kaart te brengen hoe in verschillende bodems het bodemvocht veranderd door neerslag, droogte en het type begroeiing, kunnen we gerichter maatregelen nemen, zoals het verbeteren van de bodem of kiezen voor planten die beter bestand zijn tegen droogte.

Laatste stand van zaken

In de zomer van 2020 is gewerkt aan de ontwikkeling van een eerste prototype die bodemvocht bepaald door de capaciteit van de bodem te meten. Er is gekozen om zelf een sensor te ontwikkelen, omdat er nog geen open source sensoren beschikbaar waren om op meerdere dieptes bodemvocht te meten.  Uitgangspunten voor het ontwerp van de sensor zijn

- Open source
- Goedkope materialen
- Eenvoudig zelf te bouwen
- Eenvoudig aan te sluiten op bestaande MeetJeStad kastjes

In het najaar van 2020 worden er als pilot 10 prototypes geplaatst in de gemeente Amersfoort. Deze pilot is onderdeel van het SCOREwater project, waarin gemeten wordt aan bodemvocht en gevoelstemperatuur. Op de locaties zijn  ook professionele bodemvochtsensoren geplaatst waarvan we de data kunnen gebruiken om de prototypes te kalibreren en te evalueren op betrouwbaarheid.

Op dit moment (20 oktober) zijn op onderstaande MeetJeStad kastjes ook prototypes bodemvocht-sensoren aangesloten. Als je op de node klikt zie je een tabel met de metingen van de afgelopen tijd. In het 'Extra' veld komt de bodemvocht data binnen. Op de Data Analyse pagina wordt verder uitgelegd hoe de data gelezen kan worden.

Sensor nummer
Locatie Actief Opmerkingen
519 Schothorst: Queekhoven
Ja Fout bij 40cm electrode, Aansluiting NTCs omgedraaid
661 Schothorst: Hinderstein
Ja
751 Schothorst: Duke Ellingtonpad
Nee Meting buiten verwacht bereik
753 Schothorst: Count Bassiestraat
Ja

756 Schothorst: Park nabij Jazzpad
Ja

758 Schothorst: Charlieparkerstraat
Nee Weggehaald i.v.m. vernieling
759 de Berg: Wilhelminalaan
Nee
Was eerst kast 754. Meting buiten verwacht bereik
203 Station: Piet Mondriaanplein
Nee
517 de Berg: Thorbeckeplein
Ja
755 de Berg, Limnioveld
Nee Gebroken kabel (GND)
Overige proeven
749 Nee Testprobe
752 Ja Testprobe 40cm
417 Nee Stabiliteitstest binnen

Grafieken van de data zijn hier te vinden

Meer informatie & meedoen

Op de volgende pagina's is meer informatie te vinden over de achtergrond, prototypes & experimenten en de data:

- Achtergrond
  Meer informatie over bodemvocht en hoe dit te meten 

- Prototypes & Experimenten
  Hier documenteren we de voortgang die we maken met de ontwikkeling van het prototype en de uitkomsten van experimenten

- Grafieken
  Grafieken van de ruwe data zijn te vinden onder bodemvocht

- Data-Analyse
  Hier documenteren we de voortgang met de analyse van de data van de prototypes

Wil je meedoen? Zie de agenda voor de activiteiten die we de komende tijd rondom dit thema geplanned hebben of schrijf je in voor de nieuwsbrief, chat mee via het MeetJeStad Riot kanaal of mail naar paul@debaai.com om op de hoogte te worden gehouden.