Klimaatdag

languages: ennl
06-03-2016 Diana Wildschut, Universiteit Amersfoort
Op zondag 6 maart organiseerde Meet Je Stad een klimaatdag over veranderingen in het klimaat voor Amersfoort voor iedereen met interesse in het weer, de natuur, de stad en het klimaat. De dag was een mooie combinatie van interessante sprekers, met daarnaast leuke workshops, activiteiten en een markt met verschillende verwante initiatieven uit de stad.
Het programma was per thema opgedeeld in verschillende blokken. We begonnen met wat inleidende onderwerpen, zoals natuurlijk 'wat is Meet je stad!?", maar ook een inleiding in klimaatbeleid door Paul Camps van de gemeente Amersfoort. Hij liet zien wat de gemeente als taken en opgaven heeft als het gaat om klimaatbeleid, en ook hoe Meet je Stad! daarbij kan helpen. Het komt erop neer dat betrokkenheid van burgers belangrijk is voor zowel het signaleren van problemen als de acceptatie van maatregelen.
Dimitri van Dam vertelde wat het waterschap doet en over welke rol Amersfoort en de Eem spelen bij de waterafvoer van de hele Gelderse Vallei.
In het tweede blok werd het publiek opgedeeld in een groep die lezingen en workshops kreeg over sensoren en electronica, met een mooie technische inleiding door Andries Lohmeier, een verhaal over het meten van klimaatgerelateerde factoren zoals fijnstof en geluidsoverlast door Joost Wesseling van het RIVM en een presentatie over het LoRaWAN netwerk dat we gebruiken om de sensordata van de meetkastjes naar de server te versturen.
Ondertussen was er een andere groep bij de lezing van plantenexperts Luc Noordman en Cees van der Linden over het herkennen van plantensoorten en de invloed van klimaatverandering op onder andere de bloeitijd van verschillende soorten.
Een derde groep leerde alles over verhalend onderzoek. Hoe haal je uit verhalen van medeburgers over het klimaat waardevolle en wetenschappelijk brijkbare gegevens om bijvoorbeeld beleid mee te maken? Via Skype was er de lezing van Cynthia Kurtz die van uit de VS vertelde over de waarde en methodes van dat soort onderzoek, waar ze al sinds de jaren negentig ervaring mee heeft.
Tegen vieren was het tijd voor de meer hands-on gedeeltes van de dag, namelijk de workshop sensoren bouwen, een verhalenexpeditie waarin deelnemers verhalen zouden ophalen voor het onderzoek, en twee wandelingen: een van Dimitri die ons rond zou leiden langs een aantal belangrijke water management systemen in Amersfoort en Van Luc Noordman die een wandeling zou doen waarin we soorten zouden herkennen en gelijk melden op de website van Meet je Stad!.
Al snel bleek dat het voor veel bezoekers een te lange dag zou worden en dat er geen aanmeldingen waren voor de verhalenexpeditie. De groepen van de florawandeling en de waterwandeling voegden zich samen en deden flora-observaties terwijl Dimitri ze van sluis naar gemaal sleepte. Dit laatste bleek een gouden combinatie en we zijn van plan nog meer van deze wandelingen te organiseren.
Ondertussen was er een heel klien groepje over voor de sensorenworkshop, dat uit enkel experts bestond die geen workshop nodig hadden, maar die wel gelijk samen een technisch probleem met de LoRa verbinding hebben opgelost.
Al met al dus een hele fijne dag met, ondanks onze gebrekkige publiciteit, een aardig bezoekersaantal en vooral veel inzet, nieuwe kennis en toekomstplannen.
Het was ook voor de organisatoren een fijne gelegenheid om weer overzicht te krijgen in hoe de verschillende delen van Meet je Stad! er voor staan. Wat het vooral heeft opgeleverd is het inzicht dat de wandelingen door de stad heel goed werken en ook geinteresseerd publiek opleveren.