Meet Je Stad waar staan we nu

languages: ennl
15-10-2015 Gerben Bruins, GERB&
Binnen Meet Je Stad onderzoeken inwoners van Amersfoort het klimaat in de eigen leefomgeving. in februari 2015 is Meet Je Stad officieel van start gegaan met een groep van ongeveer 15 actieve deelnemers. Er zijn uiteindelijk drie onderzoeksgroepen ontstaan.

De meetgroep gaat feitelijke klimaatfactoren meten in Amersfoort. Denk aan temperatuur, neerslag et cetera. De meetgroep begint met het installeren van een aantal verschillende meetsystemen om ervaring op te doen en uit te vinden welk systeem het beste werkt voor Meet Je Stad.

De flora- en faunagroep richt zich op het in kaart brengen van de bloeitijden van een aantal veel voorkomende soorten in Amersfoort. Ze maken hierbij gebruik van historische gegevens (in de afgelopen decennia verzameld in Amersfoort) èn van gegevens die de komende jaren verzameld worden. De flora- en faunagroep werkt nu aan een lijst met algemeen bekende soorten waar de bloeitijden van worden bijgehouden en is bezig een netwerk van waarnemers op te zetten.

De verhalengroep wil de beleving van Amersfoort van het klimaat in de eigen leefomgeving in jaar brengen door middel van narrative inquiry, onderzoek gebaseerd op het ophalen van verhalen en ervaringen van gewone Amersfoorters over wat zij verstaan onder het klimaat in de eigen leefomgeving. De verhalengroep werkt momenteel aan een protocol om de gesprekken met mensen aan te gaan en een strategie om zo veel mogelijk mensen te kunnen benaderen. Hierbij wordt onder andere gebruikt gemaakt van bestaande netwerken in wijken.

Het proces

Voor alle groepen geldt dat de afgelopen maanden erg belangrijk zijn geweest om duidelijk te krijgen wàt we nu allemaal gaan doen, hoe we dat gaan aanpakken, en vooral ook waarom we dit eigenlijk allemaal doen. Die laatste vraag is regelmatig stof geweest van discussie: in hoeverre is het mogelijk om een serieus wetenschappelijk onderzoek naar het klimaat op te zetten dat daadwerkelijk een verschil maakt? Hoe relevant is het om te weten wat 'het klimaat' in Amersfoort is, vergeleken met de wetenschappelijke kennis en modellen die er al zijn? In hoeverre kan je überhaupt het klimaat in kaart brengen in een onderzoek van 'maar' 3 jaar (klimaat wordt immers over perioden van 30 jaar uitgedrukt)? Wat is nu eigenlijk het achterliggende doel van Meet Je Stad, gelet op de financierende partijen Gemeente Amersfoort en het Waterschap Vallei en Veluwe? Doen we onderzoek om echt iets te weten te komen of zijn we onderdeel van een 'bewustwordingsproces'? In hoeverre zijn wij vrij om onderzoek te doen op de manier die wij willen? Wat willen wij eigenlijk bereiken met Meet Je Stad en is dat haalbaar en realistisch?

Allemaal vragen die begrijpelijk, realistisch en noodzakelijk zijn. Allemaal vragen ook die veel, véél tijd hebben gekost en nog steeds kosten. Tot frustratie aan toe. Maar belangrijke frustratie en belangrijke tijd. Want alleen door deze vragen aandacht te geven is het mogelijk om tot een project te komen dat echt toebehoort aan de projectleden van Meet Je Stad. En niet te verzanden in het uitvoeren van een vooraf bedacht idee van de initiatiefnemers. En iedereen benadert dit op zijn eigen wijze: door kritische vragen te stellen en aannames ter discussie te stellen, door veel literatuuronderzoek te doen en informatie te verspreiden, door de leiding te nemen in vergaderingen, door zich terughoudend op te stellen, door af te haken (en hopelijk later weer aan te haken), door concreet aan de slag te gaan, door dapper iedere vergadering bij te wonen ... . Noem maar op.

We zijn er nog niet

Meteen moet ik hierbij zeggen: we zijn er nog niet. Het is en blijft lastig om met zijn allen op één lijn te komen. Om een gezamenlijk doel te formuleren en tegelijkertijd tegemoet te komen aan individuele wensen, kwaliteiten en behoeften van deelnemers. Voor verschillende mensen voelt het allemaal nog erg zoekend en richtingloos. In de komende maanden zullen we daar dan ook hard aan moeten werken. Dat maakt Meet Je Stad ook intensief: niet alleen worden er gezamenlijk een aantal wetenschappelijke onderzoeken opgezet, wat veel van deelnemers vraagt. Tegelijkertijd moet de groep mensen ook zichzelf uitvinden en organiseren.

We zijn wel goed op weg

Al met al denk ik persoonlijk dat we met Meet Je Stad de afgelopen maanden belangrijke en leerzame stappen hebben gezet richting een mooi project waarin allerlei mensen op hun eigen manier vorm kunnen geven aan hun ambities om onderzoek te doen naar het klimaat in Amersfoort. Er moet nog veel gebeuren, maar ik denk dat als we op deze voet doorgaan, Meet Je Stad op een unieke wijze erin zal slagen om relevante wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis en inzichten voort te brengen waar inwoners van Amersfoort, de gemeente, het Waterschap en vergelijkbare projecten in de wereld van kunnen leren.