Meet je stad van start

languages: ennl
Blog van Robin de Krijger (student Nieuwe Media & Digitale Cultuur en laborant in Lab Wonen & Zorg)

Op 20 februari was ik bij de start van het driejarig project Meet je stad!. Het project is een samenwerking tussen de gemeente Amersfoort, Waterschap Vallei en Veluwe, Gerb& en De War en de inwoners van Amersfoort. In dit project worden de inwoners van Amersfoort opgeroepen zelf klimaatmetingen te doen in hun omgeving en zo unieke data op wijkniveau te genereren. Alle data wordt gedeeld met een netwerk en via internet met elkaar gedeeld. Dit om de gevolgen en beleving van klimaatverandering in de wijk in kaart te brengen.

Het precieze doel van deze onderzoeken staat weliswaar nog niet vast, maar wel hopen de initiatief= nemers met de metingen inzicht te krijgen in de gevolgen van klimaatverandering voor Amersfoort en per wijk te kunnen bepalen wat er nodig is om in de toekomst hier zo weinig mogelijk negatieve gevolgen van te ondervinden. Om de bewoners van Amersfoort handvaten te geven voor gedegen onderzoek vindt er naast het project ook een basiscursus wetenschap plaats.

EEN SMART CITY KAN OOK EEN SOCIAL CITY ZIJN

De initiatiefnemers zien het project hiermee als een vorm van burgerwetenschap, waarbij andere stakeholders, zoals de gemeente wel mee mogen doen en mee mogen denken, maar niet mee mogen bepalen, wat er op de onderzoeks-agenda staat. Het project is hiermee een initiatief, dat de "wisdom of the crowd" wil benutten en als visie heeft, dat dit zorgt voor meer draagvlak voor klimaatadaptatie in de wijk dan een onderzoeksrapport van de gemeente. Daarnaast zal het volgens de initiatiefnemers ook meer creatieve denkers met goede plannen en ideeën samen brengen dan een onderzoeksbureau in opdracht van de gemeente kan bewerkstelligen.

puzzel.jpgHet project is ook een eerste stap, die hopelijk laat zien, dat een smart city ook een social city kan zijn, waar digitale mediatechnologieën mensen in staat stellen om op te treden als mede-scheppers (co-creators) van leefbare en levendige steden (De Lange & De Waal, 2013).

Het project creëert hiermee 'ownership' voor het klimaatprobleem in Amersfoort. Hierbij moet men niet denken aan de bezittelijke vorm van ownership, maar een collectieve en actieve houding. Deze solidaire en actieve notie van eigendom benadrukt, dat het stadsleven niet alleen een kwestie van het vermijden van wrijving is, maar dat het ook de bereidheid vereist om te beïnvloeden, dat het wil raken aan dingen en andere mensen en om iets of iemand in beweging te zetten. Het geeft de stadsbewoner verantwoordelijkheid voor een gemeenschappelijk probleem en het nemen van maatregelen op dit gebied (De Lange & De Waal, 2013 uit: Thrift, 2004; de Lange, 2013).

Een social city start lokaal
Zelf deed mij dit project denken aan the Air Quality Egg. Dit al in 2012 ontwikkelde "weer-ei" installeert men thuis, waarna het milieugegevens verzamelt over je buurt en deelt op het web. Samen met weer-eitjes over de hele wereld vormt het een gemeenschappelijk luchtkwaliteit- detectie-netwerk.
Waarom dan toch eenzelfde soort project starten, als er al een bestaande community met sensors is? Naar mijn idee is het voordeel van Meet je stad!, dat het lokaal is opgezet in plaats van internationaal. Hierdoor is te verwachten, dat de metingen van Meet je stad! meer met elkaar in verband staan, waardoor er interessantere uitkomsten uit kunnen komen en het een abstract vraagstuk, zoals klimaatverandering ook behapbaar maakt door de belevingswereld van stadsgenoten erbij te betrekken. Het sluit hierbij aan bij de trend / visie van de overheid van de participatiemaatschappij, waarbij een 'energieke samenleving' van burgers en organisaties zich actief en assertief opstelt en mee denkt over oplossingen voor in dit geval de klimaatverandering en het milieu in Amersfoort.
Omdat het verzamelen van data wellicht wat abstract blijft heb ik hier al een aantal praktische en kunstzinnige toepassingen op een rijtje gezet die wellicht met de data van Meet je stad! op een aangepaste manier voor Amersfoort gerealiseerd kunnen worden.
dontflush dontflushvoorbeeld 1 - Dont Flush Me
Het idee achter dit project is om de bewoners van New York de vervuiling in de haven te laten helpen verminderen. Op jaarbasis wordt er namelijk ongeveer 27 miljard liter ongezuiverd afvalwater in de haven gedumpt. Dit komt, omdat de riolering vaak overbelast is, waardoor het vervuilde water wordt overgestort naar de haven. Door metingen te doen met sensors, wanneer dit gebeurt kunnen bewoners er bewust van worden gemaakt via meldingen op Twitter, de eigen website en de Visualight (een lamp die van kleur verandert om een melding te maken), dat het beter is om niet door te spoelen.
Wellicht heeft Amersfoort ook zo'n probleem op kleinere schaal en kan er eenzelfde soort meldingssysteem ontstaan (http://dontflush.me).
voorbeeld 2 - Living Light
Living Light is een kunstwerk ontworpen door Soo-in Yang en David Benjamin van architectenbureau The Living.
livinglight
Het is een permanent paviljoen in het Peace Park in Seoul, dat op een interactieve manier informatie geeft over de luchtvervuiling in de verschillende wijken van Seoul. Elk paneel vormt een wijk, die oplicht op volgorde van beste naar slechtste luchtkwaliteit. Dit wordt gebaseerd door te kijken naar de 27 real-time sensoren van het Koreaanse Ministerie van Milieu. Daarnaast lichten de panelen op als de luchtkwaliteit beter is op die dag dan in dezelfde periode het jaar daarvoor. In dit project zijn de data dus gebruikt op een creatieve manier om mensen bewust te maken van de verschillen qua luchtvervuiling per wijk. Als dit bij Amersfoort ook gemeten wordt kan eenzelfde soort kunstwerk ontstaan.

VAN QUANTIFIED SELF NAAR QUANTIFIED ENVIRONMENT

Naast kunstprojecten en milieuprojecten zie ik in de toekomst de weer- en luchtvervuiling-data gebruikt worden in zogenaamde 'quantified-self apps'. Dit omdat niet alleen je eigen conditie van invloed is op de tijd van je gelopen hardlooprondje, maar ook de conditie van de omgeving, waarin je dat rondje loopt. Zo zal je in een vervuilde omgeving langzamer lopen, omdat je minder lucht krijgt (of zal je juist sneller gaan lopen, omdat je lucht nodig hebt?). Hiermee zijn de mogelijkheden voor Meet je stad! eindeloos.

Mocht Meet je stad! slagen dan is het hiermee een project, dat de collectieve intelligentie van de samenleving benut voor het realiseren van publieke doelen en hiermee wellicht als voorbeeld kan dienen voor andere steden. Ik zal daarom met grote interesse dit project blijven volgen en wellicht zelf mee doen. Wordt vervolgd!

LITERATUURLIJST

Michiel de Lange, 2013. The smart city you love to hate: Exploring the role of affect in hybrid urbanism.
Michiel de Lange en Martijn de Waal, 2013. Owning the city: New media and citizen engagement in urban design.
Nigel Thrift, 2004. Intensities of feeling: Towards a spatial politics of affect.