Onderwijs

languages: ennl

Meet je Stad biedt het Voortgezet Onderwijs:

 • Een betekenisvol, actueel, leergebiedoverstijgend project.

educatie.png   

 • Mogelijkheden per Meetjestad-fase bv:
  fase 1: (deelname aan) een basiscursus wetenschap
  fase 2: opzet onderzoek: technisch: meetkastjes assembleren en solderen en bouwen
              mogelijk alternatieven of uitbreidingen bedenken
  fase 3: data verzamelen: meetkastjes ophangen en volgen;
              cityslam: per fiets met mobiele meetkastjes een warmtekaart maken.
              flora: waarnemingen doen
  fase 4: alle data van het Meet je Stad-project gebruiken voor beantwoording eigen onderzoeksvraag of voor oefening in
              data-analyseren en – interpreteren.
 • Aansluiting bij de vakken:
  • techniek
  • natuurkunde
  • biologie
  • maatschappijleer
  • aardrijkskunde
  • nederlands
  • NLT
 • Een erkend project voor Technasia
  • Mogelijkheid om samen het project op maat in te zetten in het onderwijs, aan te passen en/of verder te ontwikkelen.
  • Binnen of buiten het curriculum; 
  • tijdens normale lesweken of projectdagen, 
  • binnen of buiten de school; 
  • voor hele klassen of kleine groepjes geïnteresseerde leerlingen, al dan niet voor (profiel)werkstukken.

We vragen van de deelnemende school (docenten/leerlingen):

actieve deelname 

breed draagvlak in de school (ook bij de schoolleiding)

bijdrage in de kosten op maat van deelname.

Mail voor meer informatie en/of afspraak naar Karen Wins, karenw@planet.nl